LightWEB
LightWeb
OM OSS


Femundfisks fiskemottak og foredlingsanlegg ligger i idylliske Elgå på østsiden av Femunden ca midt på sjøen. (40 km fra Drevsjø). Det er et av svært få innlandsfiskemottak som finnes i Norge.

Femund Fiskerlag ble startet i 1981 som andelslag av fiskere fra Elgå og sympatisører fra hele landet. Siden starten i 1981 har man hatt nært samarbeide med NINA i Trondheim, som har forsket på fisk i Femunden. Men som de fleste andre innlandsfiskemottak har det vært svært vanskelig å få lønnsomhet i driften. 

Femundfisk AS ble derfor stiftet i juni 2011 for å overta driften og utvikle/profesjonalisere virksomheten, og har eiere fra hele regionen i tillegg til interessenter fra store deler av Norge.

I 2015 planlegges å motta og foredle i rundt 30 tonn sik ved anlegget i Elgå. En del av produksjonen går på forhåndsbestilt eksport til Tyskland som hel sløyd fisk og som filet. Femundfisk har meget strenge krav til kvalitet – og mottar i år fisk hovedsakelig fra Sølensjøen, Femunden, Engeren og Isteren.

Innlandsfiske er i stor endring om dagen, og er i sterk vekst. På fangstsiden har veien gått fra vanlige bunngarn til flytegarn som er 6 meter dype. Og av såvel kvalitative hensyn som av dyrevelferdshensyn vil storruse eller lignende rasjonelle og skånsomme fangstmetoder - som vi er i full gang med å prøve ut - være fremtiden.

Femundfisk AS' forretningsidé (kortsiktig):
På kort sikt vil eksisterende produksjonsanlegg i Elgå optimaliseres for mottak og foredling av innlandsfisk, i vesentlig grad sik fra store sjøer i regionen (primært Engerdal og Rendalen). Fiske og fiskemetoder vil utvikles i samarbeid med fiskelag/foreninger knyttet til de enkelte sjøer. Distribusjonen vil både nasjonalt og internasjonalt utvikles i nært samarbeid med ledende grossister i det norske markedet versus både de store dagligvarekjedene samt horeka-markedet. Det skal arbeides målrettet med produktutvikling, merkevarebygging, design og emballasje for å utvikle høykvalitets produkter av sunn fisk fra rene og kalde sjøer med attraktiv smak, tiltalende utseende og innpakning som skaper kjøpslyst. Styrt uttak av vill sik vil bidra til å bygge opp bærekraftige fiskebestander i alle de angjeldende sjøer, og derigjennom både bidra til levedyktig næringsfiske samt økt attraktivitet for sjøene og tilknyttede vassdrags muligheter for fisketurisme.

Sekundært (langsiktig):
På lengre sikt vil selskapet i samarbeid med Rendalsfisk AS (oppdrettsanlegg for røye planlagt rettet mot et nasjonalt/internasjonalt marked) gjennom effektivt og rasjonelt sambruk utnytte nytt anlegg og produksjonsmidler for bearbeiding og foredling av både oppdrettsrøye og vill sik. Gjennom felles distribusjon vil man sikre mer effektiv og kostnadseffektiv markedsføring og salg og derigjennom sikre akseptabel lønnsomhet. Begge forhold åpenbare konkurransefortrinn for bedriften i forhold til andre sammenlignbare anlegg/virksomheter. Fremtidig planlegging og utvikling vil gjøres i nært samarbeid med de aktuelle sjøenes lokale fiskelag/foreninger. Fiskemottaket i Elgå vil opprettholdes både for mottak av fisk fra Femunden og videreutvikles for småskala foredling av kortreist mat og lokale spesialiteter.

Fiskemottaket

For 2015 sesongen er det besluttet å ta imot ca. 30 tonn sik fra våre rene og kalde sjøer. Fisket er fordelt mellom de aktuelle sjøene, og startet opp både i Sølensjøen mandag 13.juli. I de øvrige sjøene startet fisket tirsdag 4.august (etter at fellesfisket i Sølensjøen ble avsluttet).

Mottaksperioden er meget krevende – da vi fortløpende både foredler og pakker. Tidspunkt og perioder for levering er avtalt med de aktuelle fiskelag.

Fiskesesongen i 2015 har startet bra – med 9,5 tonn fra Sølensjøen på tre uker, Engeren har levert 1,5 tonn og det mottas mye og flott fisk fra Femunden. Fisket i Femunden pågår frem til elgjakta (25.september), og det vi gjennomføres høstfiske i Sølensjøen 4.-10.oktober (primært for å sikre sikrogn for kaviarproduksjon). Fiskere som har spørsmål om leveranser, leveringstider etc. bes kontakte Johan Halstein Elgåen på mobil 932 47 400 alternativt John Fiskvik på mobil 900 48 348 evt. send en e-post til post@femundfisk.no

Kvalitet fra vann til bord
 
Engerdal og Rendalen er kjent for sine fantastiske fiskemuligheter for mange sportsfiskere. Dette er vi selvsagt glade for, men fisken er en ressurs som fortjener en plass på bordet også hos de som selv ikke er lidenskapelige fiskere. Helt siden veidefolket levde i våre områder har befolkningen vært avhengige av fisken for å overleve. Vi satser nå på fornyet utvikling av denne ressursen, som i framtida skal bli å finne på mange flere bord både lokalt, nasjonalt og ute i verden.

Siken hentes opp fra våre sjøer som inneholder rent, kaldt vann. Sammen med bærekraftig forvaltning gir dette sunn og frisk sik.

Fangst- og slaktemetodene skal utvikles for å sikre høy dyreetisk standard og skånsom behandling som gir fiskekjøttet den aller beste kvalitet.

Foredling av siken vil skje lokalt av engasjerte matinteresserte fagfolk som både tar vare på mattradisjoner og utvikler nye og spennende smaker fra sik. Alt til beste for deg som ønsker sunn og helsebringende mat, som samtidig gir deg de virkelig gode matopplevelsene.
 
Styre


Styreleder

Styremeldemmer

Varamedlem

MENY

Om oss

FEMUNDFISK AS
Femundsveien 3663, N -2446 Elgå
Telefon: +47 62 45 95 64
E-post: post@femundfisk.no
Hent veibeskrivelse / Get Directions


Vær
Skriv en rad til oss her 
 
 
 
 

© LightWeb